+36 27 318 306 Kapcsolat
Vissza

Téligumi Európában

Az európai országok előírásai

A téli szezon kezdetekor azoknak, akik külföldre utaznak, tisztában kell lennie azzal, hogy a téli abroncsok használatát illetően Európa egyes országaiban milyen törvényi rendelkezések vannak hatályban.

Jelenleg az Európai Unióban a téli abron­csokra vonatkozóan nincsen egységes és teljes körű szabályozás. Az unió jelenleg csak a téli abroncsokon használatos M+S jelölés tartalmát definiálja, amely 1992-re (Európai Tanács 92/23/EEC számú ren­deleté) nyúlik vissza. A rendelet szövege szerint „ezek az abroncsok a mintázati ki­alakításuknak és a szerkezeti struktúrájuk­nak köszönhetően jobb tapadást és irá­nyíthatóságot biztosítanak latyakos, friss vagy letaposott hóval borított útfelületen, mint normál társaik.

Az M+S jelöléssel ellátott abroncsok min­tázatáról általában elmondható, hogy a nagyobb mintázati blokkokat szélesebb csatornák és/vagy árkok tagolják, mint a normál gumiabroncsok esetében." Ha szó szerint vennénk az előző definíció szöve­gét, akkor a modern téli gumiabroncsok nem is minősülnének téli abroncsoknak.

Érdemes kiemelni, hogy a rendelet az alapanyag-keverékről ugyan nem tesz említést - amely rendkívül fontos a téli abroncsoknál, de készülőben van a téli gumiabroncsok tapadását is szabályozó ÉNSZ-EGB előírás, amelyik a „Hópehely a hegyben" szimbólumot, és annak használhatóságát egyértelműen meghatároz­za. A mai modern csúcsteljesítményű téli abroncsok oldalfalán már látható ez a jel. Az ilyen jelöléssel ellátott téli abroncsok több mint 7%-kal jobb fékteljesítményt (ABS-rendszerrel) nyújtottak a teszteken havas útfelületen, mint a kizárólag M+S jelölésű referenciaabroncsok.

 

Magyarország

Magyarországon nagy havazás esetén, táblával jelölt útszakaszokon c hólánc használata kötelező, amely nem párosul a téli gumiabroncs felszerelésének kötelezett­ségével. Európa számos országához ha­sonlóan nálunk is tilos a szöges abroncsok használata.

 

Ausztria

Ausztriában kötelező a téli abroncsok használata november 1. és április 15. kö­zött nehéz teherjárművekre a hajtott ten­gelyen, személygépjárműveken és könnyű teherjárműveken ezen időszakban téli, havas útviszonyok között nem köz­lekedhetnek nyári abroncsokkal. A téli abroncsok mintázati mélysége nem lehet kevesebb, mint 4 mm. A büntetés elérheti az 5000 euróf. Mindezeken felül, a táb­lával jelzett útszakaszokon a hólánc használata is kötele­ző. A szöges gumik haszná­lata 3,5 t összsúlyig minden­hol engedélyezett, de csak sebességkorlátozás mellett alkalmazhatóak.

 

Belgium, Dánia, Hollan­dia, Luxemburg

A téli abroncsok használata nem kötelező, a szöges gumik felszerelése tilos.

 

Csehország

Csehországban a tél gumiabroncsok hasz­nálata csak bizonyos útszakaszokon köte­lező, mint például a Dl-es autópálya. A törvény november 1. és március 31. között rendeli el használatukat, melyre speciális jelzőtáblák is figyelmeztetnek.

 

Horvátország

Délnyugati szomszédunknál az 5cm-t meghaladó hó vagy jég esetén kötelező hóláncot magunkkal vinni, nélküle nem indulhatunk útnak.

Téli útviszonyok között pedig legalább a hajtott tengelyen elhelyezkedő gumikat kell téli, vagy négyévszakos abroncsokra cserélni.

 

Észtország

A téli abroncsok felszerelése kötelező de­cember 1. és február vége között. A szöges gumi használata nem engedélyezett.

 

Finnország, Lettország

Finnországban december 1. és február vége között a téli abroncsok használata kö­telező. A téli abroncsokat a külföldi gépjár­műveken is ellenőrzik.

 

Franciaország

Franciaországban a téli abroncsok haszná­latára nincs kötelezvény. A hólánc felsze­relése azonban kötelező az erre kijelölt út­szakaszokon. Meghatározott körülmények között a szöges abroncsok engedélyezet­tek (november elejétől március végéig; vá­roson kívül maximum 90 km/h, városban legfeljebb 50 km/h sebességgel), de hasz­nálatuk esetén a gépjárművet el kell látni egy figyelemfelhívó matricával, amely a közlekedésben részt vevő többi autóst in­formálja a speciális szerelékről.

 

Németország

A német KRESZ előírásai alapján a gépjár­műveket az időjárási körülményeknek meg­felelően kell felkészíteni. Az ilyen típusú rendelkezést „körülményfüggő téli abroncs használati kötelezettségnek" nevezik. Azok a vezetők, akik ezt az előírást megsértik

 

Olaszország

A téli abroncsok használa­ta általánosan nem, csak bizonyos útvonalakon köte­lező. Ezzel párhuzamosan nincsen különleges előírás a hólánc használatára

 

Litvánia

November 1. és április 1. között a téli ab­roncsok használata kötelező.

 

Norvégia

Norvégiában a külföldi gépjárművek szá­mára nem kötelező, csak különösen ajánlott a téli gumiabroncsok felszerelése. Azon­ban a törvény úgy fogalmaz, hogy minden gépjármű-tulajdonosnak az időjárási körül­ményekhez megfelelően kell felkészítenie autóját, amelybe szükség esetén a hólánc bekészítése is beletartozik. Ebből az olvas­ható ki, hogy nem lehet Norvégiában útnak indulni téli gumiabroncsok nélkül.

 

Lengyelország

Lengyelországban nem kötelező a téli gu­miabroncsok használata.

 

Románia

Immár Romániában is kötelező a téli időszakban a téligumi használata az elmúlt évek baleseteinek köszönhetően.

 

Szlovákia

Szlovákiában kötelező a téli abroncsok használata.

 

Szerbia

November 1-től Április végéig kötelező tartozék a hólánc, illetve ha az időjárási viszonyok azt indokolják a téli abroncs felhelyezése is kötelezővé válik.

 

Szlovénia

Szlovéniában november 15. és március 15. között kötelező a téli abroncsokat felsze­relni. Az előírás egyúttal azt is megemlíti, hogy a téli abroncsok esetében a minimális profilmélység 4 mm. Ugyanakkor a szlo­vén törvények úgy rendelkeznek, hogy egy gépjárművön két téli gumiabroncs is már elegendő.

 

Svédország

Svédországban sem kötelező a külföldi au­tók számára a téli abroncsok használata. A törvény csak belföldi illetőségű gépjármű­vek számára ír elő kötelezettséget.

 

Svájc

Svájcban sem kötelező általánosan a téli abroncsok használata. Azonban, ha egy baleset kapcsán bebizonyosodik, hogy az eseményt közvetlenül a nyá­ri abroncsok használata idézte elő, az adott gépjármű vezetőjének felelősségét egyértelműen kimondják - a vétkesség­től függetlenül -, melynek súlyos követ­kezményei lehetnek. Az ilyen esetekre például a svájci gépjármű-biztosítósok nem nyújtanak fedezetet. A hólánc és a szöges abroncsok használatát bizonyos helyeken közlekedési táblák jelezhetik (még az összkerékhajtású járműveknél is). Svájcban a legtöbb autópályán a szögek használata tilos. Ahol azonban engedélyezett, ott is csak sebességkorlá­tozás mellett használhatóak (lakott terü­leten kívül 80 km/h, lakott területen belül 50 km/h).

Facebook Linkedin